Om Nordic Bygg

Nordic Bygg

Din byggkonsult

Historia

Nordic bygg startades år 2000 i Skellefteå. Idag drivs och ägs företaget av Anders Lööv. Anders har arbetat inom byggbranschen i över 40 år och var en av grundarna av företaget.

 

 

"Nordic byggs mål är att hjälpa kunden uppnå sina mål. Vi är med i hela processen från start till besiktad slutprodukt."

 

 

Nordic bygg har genom åren utfört en mängd nybyggnationer, om- och tillbyggnader, underhåll och reparationer åt både företag, kommuner, kommunala - bolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Uppdragen har varit totalentreprenader, generalentreprenader och utförande entreprenader med många goda resultat och nöjda kunder. Byggentreprenad verksamheten har avvecklats under hösten 2013.

 

I dag består verksamheten av byggkonsultarbete, där vi hjälper kunder med bygglovsansökningar, bygglovshandlingar, förfrågningsunderlag, kontrollplaner, byggledning, besiktningar och kalkyler.

Söker du kontrollansvarig?

 

I dag måste, enligt Plan- och bygglagen, den som låter utföra en byggnation i de flesta fall, ha en kontrollansvarig som upprättar en kontrollplan som ska godkännas av byggnadsnämnden. Kontrollansvarig måste vara certifierad. Har du frågor angående kontrollansvarig kontakta oss.

 

Våra tjänster

  • Kontrollansvar och kontrollplaner
  • Bygglovsansökningar
  • Bygglovshandlingar
  • Byggledning
  • Kostnadsberäkningar
  • Besiktningar

 

Copyright © All Rights Reserved